Take your broken heart, make it into art. Irati Inoriza @ Casal Solleric, Palma de Mallorca [de 8 de febrero a 17 de marzo]

Take your broken heart, make it into art. Irati Inoriza


144
8
feb.
 
- 17
mar.
17:30 - 12:30

 La página del evento
Casal Solleric
Passeig des Born, 27, 07012 Palma de Mallorca
La planta baixa del Casal Solleric acollirà a partir de divendres 9 de febrer, a les 19h, l’exposició “take your broken heart, make it into art”, projecte de Irati Inoriza guanyador de la línia projecte artístic a la convocatòria 2017.

take your broken heart, make it into art.
Projecte d’Irati Inoriza
Performer Pau Andreu Sitjar
Text d’Isabel de Naverán

Percebem constantment missatges i imatges que parlen de cossos.
A les nostres xarxes de comunicació actual, assistim expectants a un muntatge vertiginós que superposa i entrellaça cossos presents amb cossos absents.

Take your broken heart, make it into art (agafa el teu cor trencat i transforma’l en art) és una frase pertanyent al discurs de Meryl Steep als Globus d’Or. Aquestes paraules feien al·lusió a l’absència d’altres cossos, aquells que mai acaben de fer-se presents, els que no se senten ni es veuen. Convertida ara en un eslògan, s’estén a una pregunta major: com percebre el cos de l’altre?

Per a donar-ne compte, l’exposició desplega una sèrie d’accions que cerquen generar una experiència compartida. Sis sessions performàtiques, en les quals es treballaran els conceptes de: contacte, respiració, moviment, mirall, equilibri-desequilibri i veu. Exercicis en els quals l’element principal és la consciència connectada al cos de l’altre.

Una experiència entesa com l’elaboració d’una situació. Les experiències no són en si les vivències o percepcions del món, sinó la seva transformació en una narració capaç de significar, capaç d’inserir-se socialment i política en la història.

El missatge de Meryl Streep, que els assistents a la cerimònia varen sentir de cos present, arriba a la nostra realitat com una cacofonia. Reproduïda constantment en el retalla i aferra de les pantalles, la veu de l’actriu s’apareix com un espectre, un fi fil que s’esmuny entre la resta dels missatges i notícies diàries. Entre tots aquests impulsos, missatges, imatges i sons, les coses a fer, les tasques per realitzar avui, el nostre cos, assegut en aquesta cadira, cobra major gravetat a mesura que el muntatge avança. La seva presència es fa cada vegada més conscient, els seus dolors, la seva incapacitat per contar-ho.

La frase, convertida ara en un títol, diu: agafa i transforma. Diu: viu i elabora.
***
Part del projecte es durà a terme a través de les performances de Pau Andreu Sitjar, obertes a la participació ciutadana. Hi ha places limitades i per poder-hi participar us podeu posar en contacte a partir de dilluns al telèfon: 971722092. La intenció és venir a guadir i experimentar corporalment amb una sèrie d'exercicis que aniré proposant. Ús pas el calendari de les performances dividides en 6 actes amb una petita explicació dels conceptes que anirem treballant.

Febrer
Dijous 8 // 17.30pm
> I.acte. CONTACTE. Exercici de moviments respiratoris

Dimecres 14 // 19.00pm
> II.acte. RESPIRACIÓ. Exercici de moviments respiratoris

Dimecres 21 // 19.00pm
> III.acte. MOVIMENT. Exercicis dinàmics de posicionament

Dimecres 28 // 19.00pm
>IV.acte. MIRALL. Exercicis de reflex corporal

Març
Dimecres 7 // 19.00pm
> VI.acte. EQUILIBRI-DESEQUILIBRI. Exercicis d'estabilitat en l'entorn. (màx. 6per)

Dissabte 17 // 11.30am
> VI.acte. VEU. Exercicis d'expressió vocal

Us hi esperam!

— La planta baja del Casal Solleric acogerá a partir del viernes 9 de febrero, a las 19h, la exposición “take your broken heart, make it into art”, proyecto de Irati Inoriza ganador de la línea proyecto artístico convocatoria 2017.

take your broken heart, make it into art.
Proyecto de Irati Inoriza
Performer Pau Andreu Sitjar
Texto y Conferencia de Isabel de Naverán

Percibimos constantemente mensajes e imágenes que hablan de cuerpos.
En nuestras redes de comunicación actual, asistimos expectantes a un montaje vertiginoso que superpone y entrelaza cuerpos presentes con cuerpos ausentes.

Take your broken heart, make it into art (coge tu corazón roto y transfórmalo en arte) es una frase perteneciente al discurso de Meryl Steep en los Globos de Oro. Estas palabras hacían alusión a la ausencia de otros cuerpos, aquellos que nunca terminan de hacerse presentes, los que no se escuchan ni se ven. Convertida ahora en un slogan, se extiende a una pregunta mayor ¿cómo percibir el cuerpo del otro?

Para dar cuenta de ello, la exposición despliega una serie de acciones que buscan generar una experiencia compartida. Seis sesiones performáticas, en las que se trabajaran los conceptos de: contacto, respiración, movimiento, espejo, equilibrio-desequilibrio y voz. Ejercicios en el que el elemento principal es la consciencia conectada al cuerpo del otro.

Una experiencia entendida como la elaboración de una situación. Las experiencias no son en sí las vivencias o percepciones del mundo, sino su transformación en una narración capaz de significar, capaz de insertarse social y políticamente en la historia.

El mensaje de Meryl Streep, que los asistentes a la ceremonia escucharon de cuerpo presente, llega a nuestra realidad como una cacofonía. Reproducida constantemente en el corta y pega de las pantallas, la voz de la actriz se aparece como un espectro, un fino hilo que se cuela entre el resto de los mensajes y noticias diarias. Entre todos esos impulsos, mensajes, imágenes y sonidos, las cosas que hacer, las tareas por realizar hoy, nuestro cuerpo, sentado en esta silla, cobra mayor gravedad a medida que el montaje avanza. Su presencia se hace cada vez más consciente, sus dolores, su incapacidad por contarlo.

La frase, convertida ahora en un título, dice coge y transforma. Dice, vive y elabora.
***
Parte del proyecto se llevará a cabo a través de las performances de Pau Andreu Sitjar, abiertas a la participación ciudadana. Hay plazas limitadas y para poder participar os podéis poner en contacto a partir del lunes al teléfono: 971722092.

Fechas de las performances:

Febrero
Jueves 8 // 17.30pm
> I.acto. CONTACTO. Ejercicio de aproximación física al otro

Miércoles 14 // 19.00pm
> II.acto. RESPIRACIÓN. Ejercicio de movimientos respiratorios

Miércoles 21 // 19.00pm
>III.acto. MOVIMIENTO. Ejercicios dinámicos de posicionamiento

Miércoles 28 // 19.00pm
>IV. acto.ESPEJO. Ejercicios de reflejo corporal

Marzo
Miércoles 7 // 19.00pm
> V.acto. EQUILIBRIO-DESEQUILIBRIO. Ejercicios de estabilidad en el entorno. (max. 6per)

Sábado 17 // 11.30am
> VI.acto. VOZ. Ejercicios de expresión vocal

Os esperamos!
Discusión
image
Sólo los usuarios registrados pueden comentar.
Pasar a través de un rápido registro y autorización.

El evento más esperado en Palma de Mallorca :

Carl Cox - Origen Fest Mallorca
Son Fusteret - Recinto Socio Cultural
Pablo Alborán - Coliseo Balear, Pza de Toros. Palma de Mallorca
Plaza de toros de Palma Coliseo Balear
Elrow goes to Mallorca - Origen Fest
Son Fusteret - Recinto Socio Cultural
San Fermín 2018 Sa Possessio
Sa Possessió
Dani Martín - Palma de Mallorca - Gira 2018 Grandes Éxitos
Son Fusteret - Recinto Socio Cultural
El Homenaje a Mecano en Palma de Mallorca !
Auditorium de Palma
Brutatló Andratx 2018
Damien Rice live in Palma, Mallorca - 02 August
Auditorium de Palma
Cursa Camí de Ferro
Tren De Soller
Sentados en el TECHO "La Fiesta del Verano"
Sa Possessió